Fiscaliteit & boekhouding

Tijdens onze strategische begeleiding gaan wij samen met u recht naar het hart van uw onderneming. Het hart van uw onderneming moet vervolgens financieel bewaakt worden. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan en de groei op lange termijn. Om deze financiële opvolging volwaardig te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat we over juiste en heldere cijfers beschikking. Fiscaliteit en boekhouding staan bij ons bijgevolg altijd ten dienste van strategisch en financieel management.

Om de boekhouding -met bijhorend fiscaal advies- van een onderneming volwaardig te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk dat:

 • we de toepasselijke wetgeving op een eenvoudige wijze aan u toelichten
 • we werken volgens procedures op maat van uw onderneming
 • we zorgen voor deskundig fiscaal advies waarbij een degelijke opvolging van de wetgeving een evidentie is
 • we bij de start van onze samenwerking verduidelijken welke gegevens op welke wijze aan ons bezorgd dienen te worden
 • we de wettelijk regels m.b.t. fiscale en boekhoudkundige wetgeving volgen, ook indien uw onderneming werkt met een eigen boekhoudafdeling/hoofdboekhouder waarvoor we een externe begeleiding voorzien
 • de cijfers van de boekhouding op een eenvoudige wijze geprojecteerd kunnen worden naar de toekomst in functie van een volwaardige fiscale en financiële opvolging

Tijdens onze fiscale en boekhoudkundige begeleiding is het onze taak om ervoor te zorgen dat u:

 • ons fiscaal advies begrijpt en dit eveneens kan kaderen binnen het doel van ‘duurzame financiële gezondheid’
 • dankzij eenvoudige taal de fiscale wetgeving begrijpt, zodat u weloverwogen een beslissing kan nemen bij voorstellen tot fiscale optimalisatie
 • weet dat het onze taak is om fiscaal te optimaliseren waar we kunnen, maar dat we eveneens ten allen tijde moeten waken over de financiële gezondheid van uw onderneming. Dat betekent dat we ons focussen op fiscale uitgaven en inkomsten die eveneens passen in het hart van uw onderneming en die financieel haalbaar zijn.
 • tijdens een fiscaal jaar van ons proactief advies ontvangt m.b.t. verwachtte fiscale resultaten, zodat fiscale optimalisatie eveneens proactief gebeurt
 • weet welke gegevens door u persoonlijk op welke wijze kunnen aangeleverd worden ter verwerking

Hoe wij dit doen?
Wij denken samen met u vooruit, streven continuïteit na en kiezen voor eenvoud.

Hiervoor maken we gebruik van een eenvoudige onlinetool, waarbij u toegang hebt tot de boekhoudkundige en financiële gegevens. Ons kantoor werkt zoveel mogelijk digitaal, ook voor het aanleveren van documenten. Dit zorgt ervoor dat documenten zowel voor u als voor ons op ieder moment ter beschikking zijn.

   • vooruitdenken
    – onze master economisten kijken samen met onze fiscalisten vooruit hoe de boekhouding kan helpen voor proactief advies en projectie naar de toekomst
   • eenvoud
    – wij werken met eenvoudige en beveiligde onlinetools voor het delen van digitale documenten en boekhoudkundige informatie
    – wij zorgen d.m.v. deze eenvoudige onlinetools dat uw eigen administratie zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt
    – wij geven een korte en eenvoudige opleiding zodat u de onlinetools kan gebruiken
    – wij trachten ook bij fiscale optimalisatie zoveel mogelijk te kiezen voor eenvoudige en transparante fiscale middelen
   • continuïteit
    – wij bewaken de financiële gezondheid met het oog op de continuïteit van uw onderneming en uw persoonlijk vermogen
    – wij begeleiden met minstens 2 mensen persoonlijk een onderneming, zodat de continuïteit van de dienstverlening ten allen tijde verzekerd is

Een boekhouding registreert enkel wat gebeurd is en dient vooral om vooruit te kijken naar wat mogelijk is…

Jan Verdonck